Har du upptäckt att du har svartmögel hemma?

Svartmögel kan upptäckas i sovrum, på väggar, i tak och badrum. Oftast finns detta mögel där det är fuktigt som till exempel i källare, duschar och runt läckande rör. Ja, i princip överallt skulle vi kunna säga! Svartmögel är även känt som melaninhalt mögel (eller svart svamp). Det rör sig om en grupp av mögelarter som har en mörk eller svart färg.

Detta mögel trivs i fuktiga, läckande hus och rum med dålig ventilation eller vattenskador. Det kan alltså uppkomma i ett rum med förbränningstoalett utan vattenspolning om cirkulationen är dålig. Ett cirkulärt mönster av svarta prickar kan ses på ytan där detta svarta mögel växer. Det ser ut som ett täcke av svarta prickar.

Fast svartmögel kan ha en grönsvart färg och se slemmigt ut på grund av det våta lagret ovanpå själva sporerna. Dessutom kan möglet få en torr pulverform om vattenkällan försvinner. Det här är en typ av mögel men det finns förstås fler och de olika varianterna kan ha olika färger.

Om du misstänker att du upptäckt mögel är det viktigt att snabbt göra ett mögeltest till exempel via Mögel-test.se. Ju snabbare du får mögel fastställt, ju snabbare kan du göra något åt saken.

Mögel kan orsaka en rad olika hälsoproblem som:

  • Allergi
  • Astma
  • Luftvägsirritationer
  • Klåda
  • Cancer

Om du tror att du kan ha mögel i hus eller svart mögel i badrum är det viktigt att få det borttaget av en fackman som vet hur detta görs på rätt sätt. Sitter möglet i takstolar kanske dessa måste bytas ut för att det inte ska sprida sig vidare in i huset.

Få bort svartmögel så snart som möjligt!

När det gäller svartmögel är det viktigt att ta bort den så snart som möjligt. Denna typ av mögel kan som nämnt orsaka allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att vidta effektiva åtgärder för att bli av med de farliga sporterna.

Det finns några olika sätt att ta bort svartmögel på. Ett alternativ är att använda en kommersiell rengöringsprodukt som är särskilt utformad för detta ändamål. Det finns också ett antal huskurer som kan vara effektiva för att avlägsna svartmögel. Det här kan fungera om det inte har gått för långt och du måste få bort det material som är angripet.

En populär huskur är att blanda lika delar ättika och vatten i en sprayflaska och använda det för att skrubba bort möglet. Ett annat alternativ är att blanda bakpulver och vatten till en pasta som du kan använda för att skrubba de mögelangripna områdena.

Se också till att allt mögel är borta

Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att se till att allt mögel avlägsnas innan du vidtar ytterligare åtgärder. När möglet väl är borta är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att det återkommer. Det kan bland annat handla om att åtgärda eventuella läckor eller andra fuktkällor i ditt hem.

Bygg aldrig nytt med virke som har angripits av mögel. Det finns ingen anledning till att spara material som du river ut på grund av mögel för att till exempel bygga en grillkåta på tomten. Det lär bara sluta i att du även får riva kåtan!

Om du har några frågor om svartmögel eller mögelborttagning bör du vända dig till en yrkesman. De kan ge dig råd om vad som är bäst att göra.