Värmepumpar: Effektiva och miljövänliga

I Sverige under vintertid kan det krävas mycket energi för att värma huset. Om du använder dig av direktverkande el kan kostnaden bli stor. Det är bland annat på grund av detta som värmepumparna har blivit ett allt mer populärt alternativ.

Med moderna värmepumpar kan du spara upp till 70% på det årliga energibehovet för uppvärmning. Med ett vattenburet system gäller besparingen både för husets uppvärmning och uppvärmning av tappvatten. Det går till och med att värma poolvatten eller kanske vattnet i din badtunna på detta sätt!

Besparingar är just det som gör att många vill satsa på värmepumpar av olika slag. Det gäller dock att förstå att det här är en investering. Även enklare luftluftvärmepumpar kostar en bra slant. Beroende på aktuella elpriser och på hur mycket värme du behöver kan du se en mindre eller en större skillnad i dina energiutgifter redan efter en kortare tidsperiod med värmepumpen.

Det finns en mängd olika värmepumpar, och vilken som passar bäst kan bero stort på vart du bor och dina förutsättningar.

Bor du i norra Sverige kan bergvärme eller jordvärme vara något för dig, då de bättre klarar av de kalla klimatet. Bergvärme kräver även att berggrunden ligger relativt nära markytan, vilket är mer vanligt i de norra delarna av landet. Jordvärme kräver å andra sidan större markyta och passar därmed inte dig med liten tomt.

Passar inte markvärmepumparna ditt hus eller tomt kan du istället välja en luftvärmepump. Luftvärmepumparna funkar bra, speciellt i södra och mellersta Sverige, och kräver inte lika omfattande installation.

Läs mer ingående om de olika värmepumparna nedan!

Luftvärmepumpar – smidig installation och användning

Luftvärmepumpar tar vara på den termiska energin som finns i luften och omvandlar sedan denna energi till värme för huset.

Luft vatten

Luft vattenvärmepumpar är ett bra system för dig som redan har vattenburet värmesystem, i form av radiatorer eller golvvärme. Luft-vattenvärmepumpen kräver ingen stor installation, och blir därför lite billigare jämfört med markvärmepumpar.

Även om en luft-vattenvärmepump inte klarar av allt för kalla klimat är de ändå effektiva ner till -15 grader, vilket fungerar bra i södra Sverige. Bor du i norra Sverige, där det kan gå längre perioder med kallt klimat, kan det vara dags att överväga markvärme, som bättre håller effektiviteten vid minusgrader.

Luft luft

Luft-luftvärmepumpar utvinner energin från utomhusluften, precis som luft-vattenvärmepumpar. Skillnaden är att luft-luftvärmepumpar är istället kopplat till fläktar som värmer huset med varmluft.

Det luftburna värmesystemet är inte lika effektivt som vattenburna system. Men passar perfekt för mindre hus eller stugor, som inte har lika stora uppvärmningsbehov. Speciellt effektivt är de i södra Sverige där utomhustemperaturen inte sjunker lägre än 0 grader under längre perioder.

Kom ihåg dock att med luft-vattenvärmepumpar och markvärme kan du även spara på uppvärmningskostnaderna för varmvattnet. En fördel du inte kan ta del av med en luft-luftvärmepump.

Den stora fördelen med luft-luftvärmepumpar är kostnaden. Totalkostnaden för luft-luftvärmepumpar är betydligt mycket lägre än för någon annan värmepump. Samtidigt som den till stor del kan minska på dina uppvärmningskostnader.

Markvärmepumpar – för det kalla svenska klimatet

Markvärmepumpar tar vara på solenergin som finns lagrad i marken. Antingen via berggrunden genom bergvärme eller mer ytligt genom jordvärme. Då markvärme inte är lika beroende av utomhusklimatet som luftvärmepumpar lämpar de sig ofta bättre för det kallare klimatet i norra Sverige.

Även om markvärmepumpar är effektivare än luftvärmepumpar i kallare klimat, får du betala för det. Markvärmepumpar i sig är inte nödvändigtvis dyrare än luft-vattenvärmepumpar, men utöver kostnaden för pumparna tillkommer tillstånd och större installationskostnader.

Tillstånd krävs eftersom kollektorslangarna innehåller brinevätska som kan vara skadligt för miljön. Samt att om bergvärmebrunnar skulle vara för närliggande kan det innebära att berggrunden kyls ner mer än tillåtet.

Hur ser då installationen ut?

Bergvärme

För att installera bergvärme borras ett rör långt ner i berggrunden. I detta rör stoppas sedan kollektorslangen ner som tar vara på solenergin i som finns lagrad i grundvattnet i berggrunden. Värmepumpen omvandlar sedan denna energi till värme för att värma upp huset och tappvattnet.

Jordvärme

Jordvärme fungerar fungerar precis som med bergvärme där man utvinner energin via en kollektorslang.Skillnaden är att man gräver ner kollektorslangen horisontellt på cirka 1 meters djup. Detta medför att du behöver en större tomt, en generell riktlinje kan vara att räkna med minst 250-400 kvm yta för jordvärmen, beroende på hur stort energibehov du har.
H2 Spara 12 500 kr per år med en värmepump
Spara 66% uppvärmningskostnader jämfört med direktverkande el genom en värmepump som har ett SCOP-värde på 3. Enligt test presenterade av GreenMatch har de flesta moderna värmepumparna ett SCOP-värde på 3 eller högre.

Låt oss göra ett exempel där du har ett hus som totalt använder 20 000 kWh per år. Utav dessa går 5 000 kWh till hushållsel, och de resterande 15 000 till uppvärmning och varmvatten.

Med en värmepump skulle du kunna dra ner uppvärmningen av hus och tappvatten till 5 000 kWh. Du sparar då 10 000 kWh per år. Vid ett elpris på 125 öre per kWh motsvarar det en årlig besparing på 12 500 kr. Dina kostnader går ner till 12 500 kr per år från 25 000 kr per år.

Räknar man med en normal livslängd för en värmepump, 20 år, ger det en total besparing på 250 000 kr, jämför med direktverkande el (förutsatt att elpriset förblir detsamma).