Varför fryser vattnet i botten av kylen?

Vi använder våra kylskåp dagligen utan att reflekterera över hur många gånger vi egentligen öppnar och stänger kylskåpen och hur beroende vi är av dem. Dessa apparater är så viktiga för att försäkra att vår mat håller sig fräsch och är säker att äta. Det är dock ganska vanligt att is samlas i kylskåpets botten.

Att öppna kylskåpet och mötas gång på gång av fryst vatten i dess botten utan att förstå varför kan vara en frustrerande upplevelse. Det är ju inte samma sak som att se den i frysen! För att förstå orsakerna bakom detta och därmed kunna förhindra att det sker måste vi först ta reda på hur våra kylskåp fungerar.

Vetenskapen omkring kylning

Kylning är en process som innebär att värme avlägsnas från ett visst utrymme för att sänka dess temperatur. Det är en kritisk komponent för att bevara kvaliteten och livslängden på vår mat. Kylskåpet är utformat för att hålla vår mat vid en temperatur mellan 2 och 5 °C för att förhindra tillväxt av bakterier som kan orsaka livsmedelsburna sjukdomar.

Frysen däremot är inställd på en temperatur runt -18 °C för att bevara maten under en längre period. Men moderna frysar ska inte heller få stora block av is. Bara de block du vill använda i din glassmaskin. Det finns numera teknik som ser till att avfrostning sker regelbundet så att du inte plockar fram hackan eller kökskniven och förstör din frys!

frys med is
Såhär ser det inte ut i moderna frysar!

Så fungerar kylskåp

Kylskåp arbetar genom en process som involverar förflyttning av kylvätska eller köldmedium som absorberar värme från luften inuti kylen och sedan släpper ut den utanför. Denna process underlättas av kompressorn som komprimerar köldmediet, gör det varmare och trycksatt och sedan passerar det genom kylslingorna inuti kylen. När det varma köldmediet cirkulerar genom kylslingorna absorberar det värmen från luften inuti kylen och sänker därmed temperaturen.

Förstå frysning i botten av kylskåpet

När temperaturen och luftfuktigheten inuti kylen stiger kondenserar vattenånga från luften och bildar droppar som samlas i botten av kylen. Om temperaturen sjunker under fryspunkten kommer vattendropparna att börja frysa och bilda is som kan samlas på botten av kylen. Detta händer vanligtvis när vi lämnar kylskåpsdörren öppen under längre perioder eller när temperaturinställningarna är för låga.

Sätt att förhindra att vatten fryser i kylens botten

1. Håll kylen välreglerad: Se till att temperaturen i kylen är korrekt reglerad för att förhindra att den sjunker för lågt vilket leder till att det bildas is.

2. Undvik att lämna dörren öppen: Håll inte kylskåpet öppet en längre period och se till att det stängs ordentligt.

3. Håll kylen upptinad regelbundet: Se till att tina upp kylen regelbundet för att ta bort eventuell is som kan göra att vattnet fryser i botten.

4. Organisera ditt kylskåp: Organisera ditt kylskåp på ett sätt som låter luften cirkulera fritt och förhindrar ackumulering av fukt inuti kylen.

Att förstå vetenskapen bakom kylning och temperaturregleringens roll är nyckeln till att förhindra isbildning i kylen. Att hålla kylen välreglerad, undvika att lämna dörren öppen, regelbundet tina kylen och organisera den så att luften kan cirkulera ordentligt är några av sätten att förhindra att vatten fryser i botten av kylen. Detta är viktigt oavsett om du vill ta hand om ett kylskåp i husbil eller om det kyl och frys paket som du har i ditt kök!