Varför attraheras flygande insekter av ljus?

Ljus har blivit en självklarhet i vår vardag, natt som dag. När solen börjar gå ner tänder vi lampor för att på så sätt förlänga dagen. Gator i stora och små städer har belysning. Men det du kanske inte visste är att denna artificiella belysning kan störa djur och insekters dygnsrytm och påverka deras beteende.

Har du någonsin undrat varför flygande insekter attraheras av ljus? Det är en av de vanligaste frågorna vi ställer oss själva. När vi tänder en lampa eller fotogenvärmare i mörkret upptäcker vi ofta malar, flugor och andra insekter som svärmar runt den. Vi kanske rentav upplever att detta stör oss på uteplatsen eller inomhus.

Det finns flera teorier som förklarar varför flygande insekter beter sig på det här sättet och om detta är en fråga du också funderat över kan vi stilla din nyfikenhet. Dessutom är det ju inte så dumt att förstå sambandet mellan ljus och insekter om du känner att du vill bli av med den här typen av flygfän!

Några teorier om varför insekter attraheras av ljus:

1. Fototaxi – Denna teori menar att flygande insekter dras mot ljus på grund av deras medfödda känsla för fototaxi. Det innebär att insekter naturligt attraheras av ljus eftersom ljuset hjälper dem att navigera i mörker. De flesta insekter använder ljuset från månen eller solen för att orientera sig. När de utsätts för en artificiell ljuskälla blir de desorienterade och flyger mot den.

Mer om detta här:

2. Värmestrålning – Det finns en annan teori som hävdar att flygande insekter attraheras av ljus eftersom de misstar det för värmestrålning. Många insekter, särskilt nattfjärilar, använder värmestrålning från solen eller månen för att hitta runt. När de ser ett starkt ljus antar de att det är en värmekälla och flyger mot det.

3. Kamouflage och parningsmönster – En annan teori är att flygande insekter attraheras av ljus eftersom de misstar ljuset för att vara en kompis eller ett rovdjur. Vissa insektsarter har utvecklat en kommunikation baserad på ljus. Eldflugor använder till exempel ljusblixtar för att locka till sig kompisar medan vissa malhannar avger feromoner som attraherar kvinnliga nattfjärilar. När de ser ett starkt ljus misstar de det för en potentiell partner eller rovdjur och flyger mot det.

insekt lanterna
Borde inte krypen vara rädda för värmen?

Tabellen nedan visar några intressanta fakta relaterade till varför flygande insekter attraheras av ljus.

Fakta Förklaring
Vissa insekter har utvecklat en motståndskraft mot ljus. Vissa insekter som vanligtvis skulle dras mot ljuskällor har utvecklat en förmåga att motstå eller ignorera ljusets lockelse. Detta gör det svårare att bekämpa dem med hjälp av ljusfällor eller andra metoder.
Artificiellt ljus kan störa ekosystemet. Ljusföroreningar från artificiellt ljus kan störa den naturliga dygnsrytmen för många djur och påverka deras beteende och hälsa. Det kan också påverka växtpollineringen och ekosystemets balans.
LED-lampor är mindre attraktiva för insekter. Jämfört med andra ljuskällor avger LED-lampor en annan våglängd av ljus som inte är lika attraktivt för insekter. Detta kan göra det lättare att minska insektspopulationen utan att störa ekosystemet lika mycket.
Insekter kan fastna i ljusarmaturer. När insekter flyger runt ljuskällor kan de ibland fastna i armaturen vilket kan orsaka skada eller död för insekterna. Detta kan också resultera i obehagliga lukter och smuts.
Ljusfällor kan vara effektiva för att kontrollera insekter. Ljusfällor fungerar genom att locka insekter till en ljuskälla och sedan fånga dem med hjälp av en fälla eller klisterpapper. Detta kan vara en effektiv metod för att minska insektspopulationen på ett miljövänligt sätt.

Frågan om varför flygande insekter attraheras av ljus komplex och det finns flera teorier som förklarar detta fenomen. Medan insekter naturligt attraheras av ljus har människans introducerande av artificiellt ljus i miljön stört det naturliga ekosystemet. I framtiden måste vi se till att minimerar människans påverkan på miljön och därmed använda mer miljövänliga belysningslösningar.