Hur går processen till när man ska måla väggar?

Ibland vill man förändra sitt hem utan den stora energi och de dyra pengar som renovation innebär. Men som tur är finns det många mindre och enklare projekt som kan förnya ett hem utan att man behöver ta till alltför drastiska metoder. Dessutom kan det vara så att du vill måla en utomhusvägg. Detta är en trend som vi ser i flera Europeiska städer och som inte måste innebära grafitti.

Att måla väggarna är ett populärt och kostnadseffektivt sätt att fräscha upp och förnya utseendet på ditt hem eller kontor. Det kan verka som en lätt uppgift men för ett bra slutresultat krävs viss förberedelse, tålamod och skicklighet. Genom att följa ett antal rekommenderade steg kan du uppnå ett professionellt och långvarigt resultat.

 

Vågar du måla en vägg av ditt hus på detta vis?

Planering är A och O

Innan du börjar måla måste du planera projektet noggrant. Börja med att välja rätt färg och rätt typ av färg. Överväg din inredningsstil, rummets funktion och dina personliga preferenser när du ska fatta ett beslut. Du kan också konsultera en färgexpert eller använda onlineverktyg för att hitta inspiration och skapa ett färgschema.

Beräkna sedan mängden färg som behövs baserat på rummets storlek och färgens täckningsområde. De flesta färgburkar anger kvadratmeter per liter så du kan använda dig av denna information för att uppskatta hur mycket färg som krävs.

Förbered verktygen och materialen, till exempel färgburkar, penslar, roller, droppdukar, sandpapper, spackelverktyg, spackel, målartejp och stege. Se till att verktygen är rena och i gott skick och bär lämpliga kläder och handskar.

Förberedande arbete

Att förbereda väggarna är avgörande för att färgen ska vara jämn och hålla länge. Börja med att ta bort alla möbler och dekorativa element eller täck dem med plast eller papper. Skydda golvet med hjälp av en droppduk eller annan duk.

Rengör väggarna noggrant med en fuktig svamp eller trasa för att ta bort damm, smuts och fett. Om det finns fläckar eller märken på väggen använd ett milt rengöringsmedel och skölj med vatten. Låt väggarna torka helt innan du målar.

Inspektera väggarna för att upptäcka eventuella sprickor, hål eller stora fläckar. Använd spackel eller fogmassa för att rätta till dessa brister och låt sedan torka. Slipa ytan med finkornigt sandpapper för att jämna ut eventuella ojämnheter. Ta bort lös eller flagnande färg med en skrapa eller sandpapper.

 

Grundning – ett viktigt steg

Grundning är när man målar väggen med ett lager grundfärg. Det är ett viktigt steg för att säkerställa bättre vidhäftning och täckning. Det hjälper också för att dölja tidigare färger och reparationer och förhindrar fläckar eller fukt. Välj en grundfärg som passar den färg du har valt för din vägg.

Applicera med en pensel eller roller i jämna drag. Börja uppifrån och arbeta ner. Låt grundfärgen torka enligt tillverkarens instruktioner. Det brukar vanligtvis vara rekommenderat att vänta flera timmar eller över natten.

Måla längs lister och hörn

Använd en pensel för att måla kanter, hörn, runt eluttag och andra områden som är svåra eller omöjliga att nå med en roller. Detta säkerställer en skarp och ren linje mellan väggar och tak, fönster, dörrar och golvlister.

Till detta behöver du en liten till medelstor vinklad pensel. Doppa penseln i färgen och torka bort överflödig färg på sidan av burken eller kanten på borsten. Måla försiktigt en rak linje längs kanten med korta och lätta drag. Arbeta långsamt och stadigt och försök att undvika dropp eller fläckar.

Dags att täckmåla med en roller

Att använda en roller är den primära metoden för att få väggarnas färg jämn. Välj en roller som är lämplig för den typ av färg du har valt samt väggens struktur och yta.

Häll upp färg i en färgbricka och doppa rullen i den. Rulla sedan fram och tillbaka för att fördela färgen jämnt över rollern och ta bort överflödig färg. Börja högst upp på väggen och rulla i långa och kontinuerliga drag till botten. Överlappa kanterna och bibehåll en våt kant för att undvika varvmärken eller ränder.

Arbeta i små sektioner och blanda färgen i föregående sektion för att förhindra synliga sömmar. Ladda om rullen efter behov och använd ett lätt tryck för att undvika dropp eller stänk. Låt det första lagret torka helt innan du applicerar det andra lagret.

Det andra lagret

Att applicera ett andra lager färg förbättrar täckningen, djupet och hållbarheten hos färgen. Vänta tills det första lagret har torkat helt. Dettar tar vanligtvis 2-4 timmar men det är viktigt att kontrollera tillverkarens instruktioner.

Upprepa både steget med att måla längs lister och hörn och täckmålningen med roller. Samma tekniker och samma verktyg som nämnts tidigare ska användas. Låt det andra lagret torka ordentligt innan du inspekterar väggarna.

Sista fixet av färgen

Efter att färgen har torkat inspektera väggarna för områden som behöver bättras på eller justeras. Använd en pensel eller roller för att applicera mer färg på eventuella missade partier, droppar eller fläckar. Jämna ut grova texturer eller uppkomna kanter med sandpapper eller spackel. Vänta tills de sista bättringarna har torkat innan du tar bort tejpen eller rengör verktygen.

Rengöring av verktygen

Rengöring av verktyg och material är en viktig del av väggmålningsprocessen. Använd tvål och vatten eller ett lämpligt rengöringsmedel för att tvätta färgburkar, penslar, rollers, färgbrickor och andra tillbehör. Kassera eventuellt farligt avfall eller överflödig färg enligt lokala bestämmelser. Förvara verktygen på en torr och säker plats för framtida användning.

Vilka steg ingår i målningen av väggar?

Steg Beskrivning
Planering Välj rätt färg och typ av färg. Beräkna mängden färg som behövs. Förbered verktyg och material.
Förberedelser Rengör väggarna. Ta bort all lös färg, smuts eller fläckar. Fyll hål eller sprickor. Slipa ytan. Täck golvet med en droppduk.
Grundning Applicera ett lager grundfärg för att förbättra vidhäftningen och jämnheten hos färgen. Låt torka.
Kanter och lister Använd en pensel för att måla kanterna, hörnen och andra områden som inte kan nås av rullen.
Täckfärg med roller Använd en roller för att applicera färgen i långa, kontinuerliga drag. Arbeta i små sektioner och överlappa kanterna.
Andra lagret Applicera ett andra lager färg efter att det första lagret har torkat helt.
Bättring Inspektera väggarna för områden som behöver bättras. Använd en borste eller rulle för att åtgärda eventuella brister.
Städning Rengör verktyg och material med tvål och vatten. Kassera droppduken och eventuell överbliven färg på rätt sätt.

Att måla väggar kan vara ett roligt och givande DIY-projekt om du följer rätt steg och tekniker. Planera projektet noggrant, förbered väggarna, grunda ytan, måla kanter och lister, täckmåla med roller, applicera ett andra skikt, bättra på eventuella brister och städa upp ordentligt. Genom att följa dessa tips kan du uppnå ett snyggt och långvarigt resultat.