Hur fungerar brandvarnare?

Brandvarnare har blivit en oumbärlig del av byggnader, bostäder och arbetsplatser. Om en brand uppstår kan de rädda liv genom att varna de som befinner sig i en byggnad innan branden sprider sig okontrollerat. Detta är viktiga tekniska uppfinningar som vi litar på varje dag men har du någonsin undrat hur de fungerar?

Att förstå tekniken bakom olika apparater och skillnader mellan olika alternativ kan hjälpa dig att fatta bra beslut. I relation till brandvarnare är det extra viktigt för att du ska veta vilken brandvarnare som ger högsta säkerhet.

Så fungerar brandvarnare

Brandvarnare är utformade för att upptäcka rökpartiklar i luften med hjälp av sensorer. Därför kallas de även för rökvarnare. De flesta branvarnarna använder antingen en joniseringssensor eller fotoelektrisk sensor. Men vissa brandvarnare integrerar de två olika sensorerna i en enda enhet för extra skydd.

Joniseringssensor

Joniseringssensorn är den vanligaste sensorn som används i brandvarnare. Den innehåller en liten mängd radioaktivt material som joniserar luften i kammaren. Joniseringen orsakar en ström av små elektriskt laddade partiklar som färdas till den andra änden av kammaren. När rökpartiklar kommer in i kammaren stör de strömflödet och resulterar i att strömmen minskar. Denna minskning utlöser brandlarmet och ett högt ljud varnar alla i dess närhet.

Fotoelektrisk sensor

Den fotoelektriska sensorn fungerar annorlunda. Den använder en ljusstråle för att upptäcka rökpartiklar. När röken kommer in i kammaren avbryter den ljusstrålen vilket gör att ljuset sprids och träffar sensorn. När sensorn upptäcker det spridda ljuset utlöser den larmet som avger ett hörbart ljud för att varna de som befinner sig i lokalen om en potentiell brand.

Kombinationssensorer

Kombinationssensorer har både joniserings- och fotoelektriska sensorer som samverkar för att detektera rökpartiklar. De är den mest effektiva typen av brandvarnare eftersom de kan identifiera och känna igen rök som kommer från olika källor.

Joniseringssensor Fotoelektrisk sensor Kombinationssensor
Metod Använder joniserande strålning för att detektera rök Använder ljusstråle för att detektera rökpartiklar Både joniserings- och fotoelektriska sensorer som används för att detektera olika röktyper
Detektionstid Reagerar snabbare på flammande bränder Kan upptäcka pyrande bränder snabbare Bäst presterande för att upptäcka olika rökkällor
Hållbarhetstid 10 år 10 år 10 år
Kostnad Billigare Dyr Ganska dyr
Underhåll Ett regelbundet årligt test rekommenderas Ett regelbundet årligt test rekommenderas Ett regelbundet årligt test rekommenderas

Brandvarnare är inte bara ett måste enligt lag utan också en fråga om ansvaret att garantera säkerheten i alla byggnader oavsett om det är ditt hem eller kontor. Om du använder dig av fotogenvärmare, vanlig spis, kamin eller annat som ökar risken för bran i ditt hem ska du verkligen säkra dig om att dina brandvarnare fungerar som de ska.

Numera kommer brandvarnare i olika typer och konfigurationer och med olika egenskaper och fördelar som skyddar människor och fastigheter från brandrisker. Att förstå hur brandvarnare fungerar är avgörande för deras underhåll och för att garantera din säkerhet. Oavsett om du väljer en joniseringssensor, fotoelektrisk sensor eller en kombinationssensor är det viktigt att se till att du har en korrekt installerad brandvarnare, att du testar den regelbundet och att du byter ut den enligt tillverkarens rekommendationer.