Hur kontrollerar och byter man gräsklipparolja?

Regelbundet underhåll av gräsklipparen är viktigt för att hålla den effektiv och för att förlänga dess livslängd. En väsentlig del av gräsklipparens underhåll är att kontrollera och byta olja regelbundet. Gräsklipparolja smörjer din motor och gör att den håller igång smidigt. Men det är inte alla som vet hur man kontrollerar och byter gräsklipparolja och därför har vi samlat alla svaren i en enkel och tydlig guide.

Så här kontrollerar du gräsklipparolja:

Se till att maskinen har svalnat och att motorn är avstängd innan du kontrollerar oljenivån i din gräsklippare. Följ sedan stegen nedan för att kontrollera oljenivån:

Steg 1: Leta upp oljemätstickan. Mätstickan har vanligtvis en gul eller orange ring som är lätt att upptäcka.

Steg 2: Dra ut mätstickan och torka av den med en ren trasa eller en pappershandduk.

Steg 3: Sätt tillbaka oljemätstickan helt och dra sedan ut den igen och kontrollera oljenivån. Oljenivån ska ligga mellan “full” och “lägg till”-märkena på mätstickan.

Steg 4: Om oljenivån är låg – tillsätt den rekommenderade mängden olja för din gräsklippare tills den når “full”-märket.

 

Såhär byter du gräsklipparolja:

Det rekommenderas att byta gräsklipparolja i din gräsklippare minst en gång varje säsong eller efter 50 timmars användning beroende på vad som inträffar först. Följ stegen nedan för att byta gräsklipparens olja:

Steg 1: Stäng av gräsklipparen och låt den svalna.

Steg 2: Leta upp oljeavtappningspluggen under gräsklipparens däck. Avtappningspluggen är vanligtvis sexkantig och har ett fyrkantigt huvud.

Steg 3: Placera ett avtappningskärl under oljeavtappningspluggen.

Steg 4: Skruva loss oljeavtappningspluggen och låt den gamla oljan rinna ner i kärlet. Det här steget kan ta några minuter.

Steg 5: När all gammal olja har tappats ut – sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och dra åt den ordentligt.

Steg 6: Fyll på motorn med ny olja tills den når “full”-märket på oljemätstickan. Se till att använda den rekommenderade mängden olja för din gräsklippare.

Steg 7: Kör gräsklipparen i några minuter för att cirkulera den nya oljan genom hela motorn.

Steg 8: Kontrollera oljenivån igen och fyll på mer olja om det behövs.

Det är ju mycket trevligare med en smord gräsklippare som fungerar som den ska!

Viktiga faktorer att tänka på när du kontrollerar och byter gräsklipparolja:

– Använd alltid den rekommenderade mängden olja för din gräsklippare.

– Använd en tratt när du fyller på olja för att undvika spill.

– Kassera den gamla oljan på ett ansvarsfullt sätt. De flesta butiker som säljer bilreservdelar och liknande tar emot använd olja. Likaså återvinningsstationer.

– Kontakta ett proffs om du inte är bekväm med att byta olja eller är osäker på vilken olja du bör använda.

– Regelbundna oljebyten kan avsevärt förlänga livslängden på din gräsklippare.

– Kontrollera alltid oljenivån innan du startar din gräsklippare. Att köra motorn med låga oljenivåer kan skada motorn.

Att kontrollera och byta gräsklipparolja är en enkel uppgift som kan rädda dig från kostsamma reparationer eller byten. Regelbundet underhåll kan förlänga livslängden på din gräsklippare och hålla den igång effektivt. Ha våra tips och riktlinjer i åtanke och följ tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt smörjning av din gräsklipparmotor.

Precis som alla maskiner och motorer behöver olja behöver också gräsklipparen det. Att se till att regelbundet byta oljan kommer gör även att motorn låter mindre och att inte lika mycket energi behövs för att köra motorn – vilket innebär mindre bränsleförbrukning. Sätt in en påminnelse i kalendern för att inte glömma detta viktiga steg inför sommaren.

Här kan du se hur du kollar oljan i gräsklipparen: