Fungerar villalarm eller är de en onödig utgift?

Ska man investera i ett larm eller är det här totalt onödigt? Det finns lite olika åsikter om detta. Om man ser på statistik så är det så att hem utan larm utsätts för fler inbrott än de som har larm. Men det är inte varje villalarm som ger de fördelar som man är ute efter. Om man vill att villalarmet ska fungera så ska man betänka hur det påverkar tjuven och när.

Ett villalarm som motar tjuven i dörren

Om man väljer ett hemlarm som är så pass högljutt och obehagligt att tjuven inte ens bryr sig om att försöka ta sig in så har man vunnit mycket på det. Tysta villalarm som tjuven inte ens märker är knappast så effektiva. Det här beror på att en lugn inbrottstjuv hinner med mycket mer än den som är stressad för att väktare kan vara på väg.

Sedan så kan det vara så enkelt att en kamera som talar om att allting spelas in gör att tjuven inte vill ta risken. Även om personen som bryter sig inte hinner fly platsen innan polisen kommer så är det illa nog att finnas med på bild.

Välj hemlarmet som fungerar!

Om du vill installera larm i hemmet så är det alltså av högsta vikt att du väljer larmet som kommer att ge de effekter som du är ute efter. Med ett bra villalarm så kan man skrämma tjuven, få personen att bli yr av det oväsen som uppstår och även påkalla andras uppmärksamhet varpå man kan göra något åt det brott som begås.

Om du ska välja larm med väktartjänst är en annan fråga. En del tycker att det här är det bästa alternativet medan andra kritiserar att väktare aldrig når platsen i tid då tjuven är klar på några minuter. Om det är så att tjuven klarar av brottet på några minuter så kan det förstås bero på att larmet är igång och att man därmed får ett kortare inbrott som leder till en mindre förlust av ägodelar och det kan förstås vara väl värt att beakta.